Formularz zapisu do klasy II lub III 2020/2021

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres szkoły francuskiej, do której dziecko uczęszcza oraz swoje dokumenty (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.Podczas wypełniania formularza będzie wymagane podanie numeru  PESEL dziecka lub numeru i serii  dokumentu (np. nr paszportu dziecka, nr sécurité sociale dziecka) ,  jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większośc, muszą być wypełnione, jesli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.Szczególną uwagę proszę zwrócic na podawany przez Panstwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemozliwi nam dalszą komunikacjęUwaga! W związku z sytuacją jaka panuje w okresie pandemii, Szkoła nie przyjmuje innej formy zapisu jak tej  poprez niniejszy formularz.

Formularz będzie dostępny poniżej dzisiaj tj 1 maja d godz 12.00