Samorząd uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY 2020/2021

Środa

1.       Przewodniczący -  

2.       Zastępca –

3.       II zastępca –

4.       III zastępca –

Sobota

1.       Przewodniczący –

2.       Zastępca –

3.       II zastępca –