Rada rodziców

 

Rok szkolny 2019/2020

Skład Rady Rodziców:

Marta ŁOPUSZYŃSKA -Przewodnicząca  Rady Rodziców

Jolanta MIROŚ- zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Lucyna HARACZ-skarbnik Rady Rodziców

Małgorzata SKOCZYLAS -sekretarz Rady Rodziców
 

Kontakt:

rr.lamande@outlook.com

 

Wyniki ankiety oraz poradnik dla Rodzicw w załączniku poniżej:

Na zdjęciach prezenty dla uczniów od dotychczasowych Rad Rodziców na zakończenie roku szkolnego:

Załącznik: