Publikacje szkolne

 

 

 W dziale Publikacje szkolne zamieszczamy sukcesywnie ważne materiały z punktu widzenia funkcjonowania naszej szkoły pod względem organizacyjnym i dydaktycznym. Zamieszczamy tu także obowiązujące nas ramy programowe dla szkoły uzupełniającej.


Materiały w większości zostały przygotowane w naszej szkole, bądź zostały opracowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą lub inne godne polecenia instytucje.Wierzę, że będą one przydatne wszystkim Państwu i przyczynią się do poznania działalności naszej szkoły i docenienia zaangażowania całej społeczności szkolnej na rzecz jej rozwoju i kreowania pozytywnego wizerunku.

Kierownik Szkoły

Załącznik: