FORMULARZ ZAPISU DO KLASY I 2020/2021

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres szkoły francuskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczeszczać  oraz swoje dokumenty (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Podczas wypełniania formularza będzie wymagane podanie numeru  PESEL dziecka lub numeru i serii  dokumentu (np. nr paszportu dziecka, nr sécurité sociale dziecka) ,  jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większośc, muszą być wypełnione, jesli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.

Szczególną uwagę proszę zwrócic na podawany przez Panstwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemozliwi nam dalszą komunikację.

Uwaga! W związku z sytuacją jaka panuje w okresie pandemii, Szkoła nie przyjmuje innej formy zapisu jak tej  poprez niniejszy formularz.

Formularz będzie dostępny poniżej dzisiaj tj. 1 maja od godz 12.00  Formularz  będzie dostępny także na naszym  KLIKNIJ TUTAJ  BLOG ZAPISY