Sztandar naszej Szkoły

Sztandar Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu